Nasi Specjaliści

Zespół Copernico Health to przede wszystkim doświadczeni naukowcy, których bogata wiedza medyczna przeplata się z pasją ochrony życia ludzkiego i chęcią naprawiania świata. Jesteśmy grupą specjalistów codziennie dążących do opracowania rozwiązań stworzonych z myślą o najbardziej potrzebujących. Oprócz doświadczonych naukowców, Zespół Copernico Health stale się rozwija, współpracując nie tylko z wybitnymi jednostkami, ale także instytucjami wspierającymi rozwój nauki i technologii: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prof. dr hab. n. med. Anna ZALEWSKA-JANOWSKA

Kierowniczka pierwszego na świecie Zakładu Psychodermatologii utworzonego na wyższej uczelni, który jest zlokalizowany w Katedrze Immunologii Klinicznej i Reumatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor Zalewska-Janowska jest lekarzem specjalistą dermatologiem-wenerologiem, alergologiem oraz immunologiem klinicznym i lideruje wieodyscyplinarnym zespołem pracowników zgodnie z modelem bio-psycho-społecznym medycyny, który wydaje się być najbardziej koszt-efektywnym podejściem do działań zespołowych. Przez wiele lat Profesor Zalewska-Janowska pełniła funkcję visiting profesor w ramach programu ERASMUS na Karolinska Insitutet w Sztokholmie – w Klinice Dermatologii oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie – w Klinice Dermatologii i Alergologii, Szpitala Charite. Profesor Zalewska-Janowska jest członkiem wielu międzynarodowych branżowych towarzystw naukowych, jest autorką i współautorką wielu artykułów i książek branżowych, bierze czynny udział w kształceniu studentów oraz rezydentów z zakresu posiadanych specjalizacji lekarskich i aktywnie współpracuje w obrębie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak

Zajmuje się pediatrią. Na co dzień współpracuje z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Kliniką Gastroenterologii. Prowadzi badania nad prawidłowym żywieniem dzieci.

Mgr inż. Joanna Jabłońska

Doktorantka Fizyki Technicznej na Politechnice Poznańskiej. W obszar jej  zainteresowań wchodzą w szczególności  kwestie związane z wytwarzaniem materiałów w skali nanometrycznej oraz badanie ich właściwości. Posiada  doświadczenie w komercyjnym wprowadzaniu na rynek produktów na  bazie nanocząsteczek srebra. 

MGR INŻ. KRZYSZTOF JANKOWSKI

Doktorant kierunku Inżynierii Materiałowej na Politechnice Poznańskiej oraz Filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownik Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał podczas staży na University of Utah (USA), Auckland University (Nowa Zelandia) i Rhodes University (RPA) pod kierunkiem prof. Tebello Nyokong. Współtwórca metody wytwarzania materiałów w skali nanometrycznej.

Dr n.med.Cezary Lipiński

Doktor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim. Zastępca Dyrektora w Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lider Architektury Procesów Medycznych Biura Nauk Strategii i Rozwoju na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Dr Michał Szczyrek

Na co dzień współpracuje z Centrum Medycznym FCM Zdrowie w Katowicach oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

E-mail

hello@copernico.group

Adres

COPERNICO HEALTH
Sp. z o.o.
Aleja NMP 28, 42-202 Częstochowa
VAT ID: PL5732918929