Łączymy doświadczenie z obszarów technologii i medycyny z innowacyjnym myśleniem.

Korzystamy z wiedzy medycznej z zakresu: pediatrii, genetyki,
nanotechnologii, najnowszej myśli technicznej (IT, AI, Big Data, IoT),
materiałoznawstwa (innowacyjne użycie materiałów, na przykład
pioceanu), inżynierii technicznej oraz wzornictwa przemysłowego.

W swojej działalności stawiamy na tworzenie i dostarczanie na rynek
produktów z sektora B2C oraz, w przyszłości, rozwiązań SaaS
ukierunkowanych na telemedycynę.

Naszym celem jest wprowadzenie, jako pierwsza firma na świecie,
kompleksowego wsparcia człowieka w zakresie zdrowia w oparciu o
sztuczną inteligencję (AI) zbudowaną przy użyciu Big Data oraz
powstałą na bazie predyspozycji określonych w DNA.

Obszary, w których się rozwijamy

Rehabilitacja

W naszym obszarze zainteresowań jest rehabilitacja w kontekście diagnostyki ruchowej. Szczególnie interesują nas odstępstwa zapisywanego ruchu od prawidłowego wzorca ruchowego. Obecnie uważa się, że 90% dzieci w wieku szkolnym ma wykształcone wady postawy, które mogą rzutować na późniejszy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. Naszym celem jest, przede wszystkim, aktywne wspieranie diagnostyki i profilaktyki niepełnosprawności u najmłodszych pacjentów, a dodatkowo praca nad rozwojem telemedycyny (zdalne przesyłanie pomiarów do lekarza oraz współpracę w interdyscyplinarnych zespołach specjalistycznych. Pozwoli to spojrzeć szerzej na zdrowie fizyczne każdego człowieka.

Pediatria

Skupiamy się na wspieraniu rozwoju dziecka od pierwszych dni jego życia i pomaganiu rodzicom w tworzeniu środowiska sprzyjającego maksymalizowaniu wykorzystania jego potencjału. A wszystko to w oparciu o badania genetyczne oraz sztuczną inteligencję (jako pierwsza firma w świecie). Chcemy również, w kolejnym kroku, opracować spersonalizowane żywienie dla dzieci, oparte wynikach analizy DNA. Takie rozwiązanie pozwoli nam stworzyć produkty, które poprzez indywidualnie dobrany skład będą naturalnie wspierały zdrowie, prawidłowy rozwój i odporność dziecka. Mając świadomość nietolerancji pokarmowych i szkodliwych pokarmów dla danej osoby łatwiej będzie uniknąć ich długotrwale negatywnego wpływu na organizm, co może w przyszłości uchronić przed rozwojem niektórych chorób lub złagodzić ich przebieg. 

Genetyka

Naszym celem jest dostarczenie rodzicom spersonalizowanych wskazówek do tworzenia środowiska wspierającego naturalne predyspozycje ich dzieci zawarte w DNA oraz porównując je z zapisem ich codziennego życia. Badamy na ile indywidualny rozwój człowieka jest spójny z tym, co mamy zapisane w genach. Chcemy wspierać indywidualny rozwój potencjału poprzez analizę danych w oparciu o sztuczną inteligencję i Big Data oraz być pionierem w zakresie stosowania nowych technologii w branży medycznej i farmaceutycznej.

Ginekologia

Badając potrzeby i problemy kobiet w zakresie ginekologii, płodności, prokreacji, seksualności, zdrowia psycho-fizycznego oraz ich codziennego funkcjonowania, również w kontekście relacji z partnerem, opracowujemy rozwiązanie, które codziennie, w sposób kompleksowy i spersonalizowany zadba o nie. Łącząc najnowszą wiedzę medyczną, wraz z AI i Big Data zamierzamy dostarczać rozwiązania problemów i wsparcie nie tylko w perspektywie cyklu miesięcznego, ale i całego życia kobiety. 

Edukacja zdalna

Chcemy mieć udział w kształceniu przyszłych lekarzy i wspierać w międzynarodowym rozwoju obecnych poprzez interaktywny system wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym. Zamierzamy wykorzystać najnowsze technologie, w tym VR. Naszym celem jest poprawa jakości diagnostyki, zabiegów i leczenia oraz wyrównanie dostępu do nowoczesnej medycyny na całym świecie.

Leczenie ran

Chcemy, aby rany goiły się szybciej, lepiej i bardziej estetycznie. Dysponujemy patentami, których
wprowadzenie na rynek medyczny przyniesie poprawę jakości gojenia ran m.in. pacjentom ze
stopą cukrzycową, po zabiegach medycyny estetycznej, po cesarskim cięciu.

Saas (telemedycyna)

Pracujemy nad rozwiązaniami wsparcia systemów teleinformatycznych w placówkach medycznych oraz biznesach B2C. Projektujemy nasze rozwiązania z myślą o usprawnieniu pracy w zespołach interdyscyplinarnych lekarzy i ułatwieniu pacjentom dostępu do wysokojakościowych usług. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania możliwe do wdrożenia praktycznie od razu.

E-mail

hello@copernico.group

Adres

COPERNICO HEALTH
Sp. z o.o.
Aleja NMP 28, 42-202 Częstochowa
VAT ID: PL5732918929